VÅRA TJÄNSTER
Regelbunden tillsyn och skötsel

Vi hjälper våra kunder med grönytor i bostadsområden och olika typer av trädgårdsmiljöer i offentliga miljöer. Det kan innefatta bl a planteringar, gräsklippning, lövkrattning, klippning av buskar, rensning av ogräs, mossrivning och bortforsling av löv mm.

Vi erbjuder också planering av trädgårdar och planteringstjänster.

Vi utför både regelbunden trädgårdsskötsel under hela säsongen men även enstaka tillfällen om så önskas.

Några av de tjänster vi utför är:

 • Renhållning och underhållssopning
 • Ogräsrensning
 • Häckklippning
 • Sandupptagning
 • Trädfällning
 • Anläggning av planteringar och hårdgjorda ytor
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Beskärning av träd och buskar
 • Gräsklippning och trimning
 • Slyröjning och slåtter
 • Skötsel av perenner
 • Plantering och skötsel av säsongsblommor
 • Design och rådgivning
KONTAKTA OSS
På det sätt som passar dig