VÅRA TJÄNSTER
Skötsel av perenner

Vi ser till så att perennerna mår bra i rabatten.

De blommar på olika tider och efterhand skär vi eller klipper bort blomställningarna, dels för att rabatten ska se snyggare ut och även för att många växter blommar en gång till om de förhindras att bilda frö.

Vi arbetar även med torvmull och barkmylla för att få täckning i rabatterna som då skapar ett snyggare intryck.

KONTAKTA OSS
På det sätt som passar dig