VÅRA TJÄNSTER
Att beskära träd och buskar – för en välmående utemiljö

Träd och buskar är grundläggande element i en attraktiv utemiljö – vi hjälper er att sköta era träd, buskar och häckar. Tillsammans sätter vi upp en underhållsplan. Att hålla träden i fint skick genom kontinuerlig skötsel är hållbart både miljömässigt och ekonomiskt.

Beskärning är en viktig del i underhåll av träd, häckväxter och buskar. Unga träd bör stabiliseras och byggas upp genom uppbyggnadsbeskärning, då lågt sittande och onödiga grenar tas bort. Vuxna träd gallras ur och döda grenar tas bort genom så kallad underhållsbeskärning. Vårt arbetssätt utgår alltid från era behov genom att anpassa skötsel efter typ av träd och säsong.

Lyckat underhåll – året runt

Att göra större gallringar av trädkronorna är mer praktiskt när träden saknar löv och grenarna syns tydligare, liksom att forma till buskar och häckar. Vårblommande buskar och träd beskärs däremot helst direkt efter blomning på sommaren, och mer ömtåliga träd på sensommaren och hösten. Vi tar kontinuerligt hand om era träd, året runt – alltid med friska, vackra och lättskötta träd som målsättning.

Säkerställ skötseln med en underhållsplan

För att optimera och anpassa beskärningsarbetet av träd, buskar och häckar till vad just era grönområden behöver, hjälper vi gärna till med att ta fram en underhållsplan. Genom att låta oss ta väl hand om er grönska undviker ni onödiga skador på träden och eventuell negativ verkan på dess omgivning – utan att ni behöver införskaffa nödvändiga verktyg.

Välskötta träd gör ert område mer attraktivt

Trevliga grönområden är A och O för en attraktiv och trivsam utemiljö. Våra experter är vana att bistå bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med just detta. Att kontinuerligt vårda grönområden för starka och friska träd lönar sig. Ett hållbart sätt att arbeta, både för miljön och för er budget.

KONTAKTA OSS
På det sätt som passar dig