VÅRA TJÄNSTER
Plattsättning i nordiska miljöer

Hos oss på Grönfix jobbar vi med olika typer av anläggningsarbeten. Vid plattsättning till gångvägar, trappor och uteplatser är det viktigt att arbetet utförs på rätt sätt för att resultatet ska hålla sig i fint skick i ur och skur.

Ett grundligt utfört underarbete

Efter förutsättningarna anpassar vi anläggningsprocessen, vilken innehåller flera olika moment. Plattsättning utomhus börjar oftast med urgrävning. Om marken är blöt gräver vi djupare och fyller med en dränerande, så kallad, makadam. De krossade stenarna stabiliserar underlaget. Efter detta läggs ett så kallat bärlager, som sedan fylls på med ytterligare ett lager makadam. Det är viktigt att vara noggrann med underarbetet för att minimera risken att plattorna sedan flyttar sig när marken fryser. Sällan rättar plattorna till sig till sommaren. Med ett grundligt utfört anläggningsarbete är plattorna redo för tjäle och håller sig på plats året runt.

Optimalt resultat vid plattsättning – estetiskt och funktionellt

Efterföljande moment i anläggningsprocessen består av vattentätning med membran och val av fästmassa som tål eventuella rörelser och temperaturpåfrestningar. Det är viktigt att fästmassan helt fyller utrymmet mellan platta och underlag så att inget vatten kan leta sig in. Även fogmassan, som läggs mellan plattorna ska vara anpassad efter klimat. Med hjälp av en rad verktyg och redskap kan våra experter sedan optimera själva plattsättningsarbetet efter rådande vinklar och se till att plattorna justeras för rätt lutning. Genom att låta oss ta hand om hela anläggningsprocessen skapar vi tillsammans bra förutsättningar för lättskötta och hållbara miljöer. Tillsammans med våra kunder ser vi till att resultatet blir bästa möjliga, både ur ett estetiskt och ett funktionellt perspektiv.

KONTAKTA OSS
På det sätt som passar dig